򐪎ym
Japanese | English
Ozawa Seiji Ongaku-juku: Members
Members List Coaches

Coaches
Orchestra Members
Chorus

G.Mahler: Symphonie Nr.2 c-moll "Auferstehung" 2006

Violin
Syoko Aki / Machie Oguri / Yasushi Toyoshima / Masafumi Hori / Peter Wachter / Hiroaki Matsuno / Tatsuya Yabe / Kiichi Watanabe / Miwako Watanabe
Viola
Nobuo Okada / Yoshiko Kawamoto / Heinrich Koll / Mazumi Tanamura
Cello
Kumiko Kurata / Shino Hayashi / Sadao Harada / Ryosuke Hori / Keiko Matsunami / Zhao Jing
Contrabass
Hiroshi Ikematsu / Yasunori Kawahara / Iwahisa Kuroki / Yoshio Nagashima / Osamu Yamamoto
Flute
Kimihiko Akiyama / Shigenori Kudo
Oboe
Fumiaki Miyamoto
Clarinet
Yoshiaki Suzuki / Hiroyuki Hibino / Masaharu Yamamoto
Bassoon
Dag Jensen / Toshitsugu Inoue / Tomoko Kano / Daniel Matsukawa / Matthias Racz / Malte Refardt / Masaru Yoshida
Horn
Masayuki Naoi
Trumpet
Mineo Sugiki / Takaya Hattori / Timothy Morrison
Trombone
Shin-ichi Go
Tuba
Yasuhito Sugiyama
Timpani
Everett Firth / Kiyomi Kikuchi / Rainer Seegers / Mika Takehara / Koji Fukamachi / Sawako Yasue
Percussion
Wataru Okawara / Satoshi Takeshima / Koya Nakatani / Ludwig Nilsson
Harp
Mariko Anraku / Ayako Shinozaki / Kazuko Shinozaki / Naoko Yoshino
Organ
Motoko Murozumi
Celesta
Mariko Kobayashi
Mandolin
Chiaki Tanaka
Cembalo
Kevin Murphy / Jonathan Webb
copyright(c) 2006 Veroza Japan All rights reserved.